SAL61.0

Siłowniki do zaworów regulacyjnych obrotowych i klap odcinających. Siłowniki elektryczne.

Dane techniczne:

  • moment 10/20/40 Nm
  • sterowanie 0..10 V *
  • zasilanie 24 V AC/DC
  • przebieg 30/120 s

* lub 4..20 mA lub 0..1000 Ω

Wyposażenie dodatkowe:

  • ASK31N łącznik montażowy do siłowników SAL.. i zaworów VBF21..
  • ASK33N łącznik montażowy do siłowników SAL.. i klap odcinających VKF41..
  • ASK35N łącznik montażowy do siłowników SAL.. i klap odcinających VKF45..
  • ASZ7.5/1000 potencjometr 1000 Ω do siłowników SAX31.., SAX81.., SAV31.., SAV81.., SAL31.., SAL81..
  • ASK39.1 osłona przed wpływami atmosferycznymi do siłowników SAX.., SAY.., SAV.. i SAL..
  • ASC10.51 przełącznik pomocniczy do siłowników SAX.., SAS.., SAT.., SAY.., SAV.. i SAL.., 24..230 V AC, 6 (3) A

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Moment Przebieg Cena netto Cena brutto
SAL61.00T10 10 Nm 120 s 1 614,00 PLN 1 985,22 PLN
SAL61.03T10 10 Nm 30 s 1 689,00 PLN 2 077,47 PLN
SAL61.00T20 20 Nm 120 s 2 030,00 PLN 2 496,90 PLN
SAL61.00T40 40 Nm 120 s 2 030,00 PLN 2 496,90 PLN