SQM

SQM10

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych.
Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%.
Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki

SQM20

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych.
Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%.
Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki

SQM21

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych.
Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%.
Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki

SQM40.A20

135°

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych lub gazowych. Dane techniczne: 135°

SQM40.A21

90°

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych lub gazowych. Dane techniczne: 90°

SQM40.A23

135°

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych lub gazowych. Dane techniczne: 135°

SQM41.A21

90°

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych lub gazowych. Dane techniczne: 90°

SQM41.A23

135°

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych lub gazowych. Dane techniczne: wersja z trzpieniem 14 mm pod wpust płaski  135° 18

SQM45

Siłowniki do LMV5.. do klap powietrznych i zaworów gazowych. Dane techniczne: siłownik z silnikiem krokowym 3 Nm (trzymanie 1,5 Nm) czas przebiegu 10..120

SQM48

Siłowniki do LMV5.. do klap powietrznych i zaworów gazowych. Dane techniczne: siłownik z silnikiem krokowym, 20 Nm czas przebiegu 30..120 s sterowanie

SQM50

Siłownik do przepustnic powietrza i gazu.
Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%.
Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki krańcowe, 6 przełączników

SQM50.G

Siłowniki z silnikiem rewersyjnym do przepustnic powietrza lub gazu palników olejowych lub gazowych. Wyposażenie dodatkowe: AGA56.1A97 moduł dodatkowy ze sterowaniem

SQM50.Z

Siłowniki do przepustnic powietrza i gazu.
Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%. Wyposażenie dodatkowe: AGA56.1A97 moduł dodatkowy ze sterowaniem

SQM53

Siłowniki z silnikiem rewersyjnym do przepustnic powietrza lub gazu palników olejowych lub gazowych. Wyposażenie dodatkowe: AGA56.1A97 moduł dodatkowy ze sterowaniem

SQM54

Siłowniki do przepustnic powietrza i gazu.
Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%.
Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki krańcowe, 6 przełączników

SQM56.A2

Siłowniki do przepustnic powietrza i gazu. Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%. Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki krańcowe, 6 przełączników

SQM56.G4

Siłowniki do przepustnic powietrza i gazu. Zasilanie 220 V AC - 15%... 240 V AC + 10% / 50..60 Hz +/- 6%. Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki krańcowe, bez przełączników

SQM91

Siłowniki do LMV5.. do klap powietrznych i zaworów gazowych. Dane techniczne: siłownik z silnikiem krokowym 60 Nm czas przebiegu 30..120 s sterowanie