LGK16.

Sterowniki do palników gazowych, olejowych lub gazowo-olejowych średniej i dużej wydajności, z nadzorem prądu jonizacji lub UV. 

Dane techniczne:

  • zastosowanie, palniki nadmuchowe, dwustopniowe/modulowane
  • przewietrzanie wstępne 9, 10, 31,5, 36, 37,5, 66, 67,5 s
  • czas bezpieczeństwa 2, 2,5, 3 s

Wyposażenie dodatkowe:

  • AGM17 podstawa montażowa (Pg11) do LGK..
  • AGM17.1 podstawa montażowa (M16) do LGK..

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Przewietrzanie Czas
bezpieczeństwa
Cena netto Cena brutto

LGK16.122A27

10 s 2 s 2.328,00 PLN 2.863,44 PLN

LGK16.133A27

9 s 3 s 2.328,00 PLN 2.863,44 PLN

LGK16.322A27

36 s 2 s 1 988,00 PLN 2 445,24 PLN

LGK16.333A27

31,5 s 3 s 1 988,00 PLN 2 445,24 PLN

LGK16.335A27

37,5 s 2,5 s 2.288,75 PLN 2.815,16 PLN

LGK16.622A27

66 s 2 s 2.288,15 PLN 2.815,16 PLN

LGK16.635A27

67,5 s 2,5 s 2.288,75 PLN 2.815,16 PLN