Czujniki jakości powietrza

Pomieszczeniowe czujniki stężenia pyłów zawieszonych

Kod modelu Opis Cena netto
QSA2700 2 wyjścia 0..10 V (PM2.5 i PM10), komunikacja Modbus, IP30 340,00 EUR
QSA2700D 2 wyjścia 0..10 V (PM2.5 i PM10), komunikacja Modbus, IP30, wyświetlacz 386,00 EUR
AQS2700 Wymienny moduł czujnika QSA2700 138,00 EUR

Kanałowe czujniki temperatury i wilgotności

Kod modelu Opis Cena netto
QSM2100 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (PM2.5 i PM10), IP54 338,00 EUR
QSM2162 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (PM2.5, temperatura, wilgotność lub PM10), IP54 439,00 EUR
AQS2100 Wymienny moduł czujnika QSM21 130,00 EUR

Pomieszczeniowe czujniki jakości powietrza

Kod modelu Opis Cena netto
QPA1004 1 wyjście 0..10 V lub 4..20 mA(CO2: 0..2000 ppm), IP30 219,00 EUR
QPA1064 2 wyjścia 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C), IP30 270,00 EUR
QPA1000 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 %), IP30 172,00 EUR
QPA2000 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30 266,00 EUR
QPA2002 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP30 319,00 EUR
QPA2002D 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP30, wyświetlacz 337,00 EUR
QPA2060 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP30 308,00 EUR
QPA2060D 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub
-35..35 °C), IP30, wyświetlacz
325,00 EUR
QPA2062 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub
-35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP30
379,00 EUR
QPA2062D 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub
-35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP30, wyświetlacz
393,00 EUR
QPA2080 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30, pasywny
sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k)
303,00 EUR
QPA2080D 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30, pasywny
sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k), wyświetlacz
335,00 EUR
QPA2052/MO Modbus RTU; CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C / 0..95 % r.h. 378,00 EUR

Kanałowe czujniki jakości powietrza

Kod modelu Opis Cena netto
QPM1104 1 wyjście 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54 258,00 EUR
QPM1164 2 wyjścia 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C), IP54 305,00 EUR
QPM1100 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 %), IP54 206,00 EUR
QPM2100 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54 400,00 EUR
QPM2102 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC:
0..2000 ppm), IP54
489,00 EUR
QPM2102D 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC:
0..2000 ppm), IP54, wyświetlacz
533,00 EUR
QPM2160 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub
-35..35 °C), IP54
443,00 EUR
QPM2160D 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub
-35..35 °C), IP54, wyświetlacz
526,00 EUR
QPM2162 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub
-35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP54
517,00 EUR
QPM2162D 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub
-35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP54, wyświetlacz
562,00 EUR
QPM2180 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54, pasywny
sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k)
457,00 EUR
QPM2102/MO Modbus RTU; CO2+VOC: 0..2000 ppm / 0..100%, IP54 526,00 EUR
QPM2150/MO Modbus RTU; CO2+T: 0..2000 ppm / -35..50 °C, IP54 475,00 EUR
QPM2152/MO Modbus RTU; CO2+T+Wilg.: 0..2000 ppm / -35..50 °C / 0..100% r.h., IP54 554,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktów:

 • QSA 2700
 • QSA 2700D
 • AQS 2700
 • QSM 2100
 • QSM 2162
 • AQS 2100
 • QPA 1004
 • QPA 1064
 • QPA 1000
 • QPA 2000
 • QPA 2002
 • QPA 2002D
 • QPA 2060
 • QPA 2060D
 • QPA 2062
 • QPA 2062D
 • QPA 2080
 • QPA 2080D
 • QPA 2052/MO
 • QPM 1104
 • QPM 1164
 • QPM 1100
 • QPM 2100
 • QPM 2102
 • QPM 2102D
 • QPM 2160
 • QPM 2160D
 • QPM 2162
 • QPM 2162D
 • QPM 2180
 • QPM 2102/MO
 • QPM 2150/MO
 • QPM 2152/MO
 •  
 

Pliki do pobrania