Systemy zdalnego odczytu WTV / WTX

System WTV / WTX

Systemy zdalnego odczytu

System M-bus przewodowy i bezprzewodowy

Kod modelu Opis Cena netto

WTV676-HB6035

Web serwer M-bus do odczytu liczników przez Ethernet lub Internet przy pomocy przeglądarki, samodzielnie obsługuje do 20 liczników M-bus; po podłączeniu przetworników sygnału (maks. 6 na linię) liczba logicznych liczników przewodowych w systemie wynosi maks. 500, a po podłączeniu przetworników radiowych (maks. 23) obsługuje do 2500 urządzeń bezprzewodowych (radiowe podzielniki, ciepłomierze, wodomierze); rejestruje dane z liczników oraz ich stany i alarmy, wysyła raporty na adres e-mail lub serwer FTP 1386,00 EUR

WTV531-GA5060

Przetwornik sygnału M-bus do odczytu liczników lokalnie (USB lub RS-232) lub przez Internet (tylko z web serwerem), obsługuje do 60 liczników M-bus, system można rozbudowywać o kolejne przetworniki sygnału (łącznie maks. 6)

555,00 EUR

WTX631-GA0090

Przetwornik sygnału M-bus z zasilaczem do odczytu liczników lokalnie (RS- 232 lub RS-485) lub przez Internet (tylko z web serwerem), obsługuje do 250 liczników M-bus, system można rozbudowywać o kolejne przetworniki sygnału (łącznie maks. 6)

1089,00 EUR
WTX660-E05060 Przetwornik radiowy do odczytu liczników bezprzewodowych (system radiowy M-bus 868 MHz zgodny z EN 13757-4) poprzez web serwer M-bus, obsługuje do 500 liczników, a po podłączeniu dodatkowych przetworników radiowych (łącznie maks. 23) liczba bezprzewodowych liczników w systemie wynosi maks. 2500 463,00 EUR
AEW310.2 Przystawka rejestrująca M-bus, 2 wejścia impulsowe 95,00 EUR

System radiowy walk-by

Kod modelu Opis Cena netto
WTT665-BD5000 Zestaw do radiowego odczytu podzielników kosztów ogrzewania WHE5 ,
wodomierzy WFK30 / WFW30 z modułami WFZ661 i ciepłomierzy WFM50 z modułami WFZ662 , pracujących w systemie walk-by (składa się z przenośnego odbiornika radiowego i oprogramowania PC)
990,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

  • WTV 676-HB6035
  • WTV 531-GA5060
  • WTX 631-GA0090
  • WTX 660-E05060
  • AEW 310.2
  • WTT 665-BD5000

Pliki do pobrania