Synco 700

Regulatory HVAC

Regulatory HVAC do systemu standardowego z magistralą KNX

 

 

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena netto
RMU710B-1 Modułowy uniwersalny regulator 1-kanałowy: 6UI, 2AO, 2DO 383,00 EUR
RMU720B-1 Modułowy uniwersalny regulator 2-kanałowy: 8UI, 3AO, 4DO 552,00 EUR
RMU730B-1 Modułowy uniwersalny regulator 3-kanałowy: 8UI, 4AO, 6DO 733,00 EUR
RMH760B-1 Regulator węzła ciepłowniczego z sygnałem sterującym 3P lub 0..10 V z
c.w.u. i maks. 3 obiegami grzewczymi. Możliwe podłączenie do maks. 4
ciepłomierzy z indywidualnym ograniczeniem mocy/przepływu w obiegach
grzewczych oraz regulacją temperatury c.w.u. na I stopniu węzła
szeregowo-równoległego. Regulator kotła, c.w.u. i maks. 3 obiegów
grzewczych. Regulator strefowy do RMK770-4. Swobodnie konfigurowalny
z 41 aplikacjami standardowymi. Współpracuje z modułami RMZ782B,
RMZ783B, RMZ787, RMZ789
466,00 EUR
RMK770-1 Regulator kaskady kotłów do maks. 6 kotłów z palnikami 1-stopniowymi,
2-stopniowymi, modulowanymi 3P lub 0..10 V. Swobodnie konfigurowalny
z 18 aplikacjami standardowymi do kaskad z 2 kotłami. Współpracuje z
modułami RMZ785, RMZ787, RMZ788, RMZ789
740,00 EUR
RMB795B-1 Centrala obiektowa do regulatorów pomieszczeniowych z komunikacją
KNX
473,00 EUR
RMS705B-1 Sterownik przełączająco-monitorujący 545,00 EUR
RMZ780 Łącznik do modułów dodatkowych 98,00 EUR
RMZ782B Moduł obiegu c.o. (do RMH760B) 209,00 EUR
RMZ783B Moduł obiegu c.w.u. (do RMH760B) 224,00 EUR
RMZ785 Moduł uniwersalny: 8UI (do RMU7..B, RMK770, RMB795, RMS705) 173,00 EUR
RMZ787 Moduł uniwersalny: 4UI, 4DO (do wszystkich RM..) 173,00 EUR
RMZ788 Moduł uniwersalny: 4UI, 2DO, 2AO (do RMU7.., RMU7..B, RMH760,
RMK770)
245,00 EUR
RMZ789 Moduł uniwersalny: 6UI, 4DO, 2AO (do RMK770, RMH760B) 295,00 EUR
RMZ790 Panel operatorski do zabudowy bezpośredniej 147,00 EUR
RMZ791 Panel operatorski do zabudowy zewnętrznej 219,00 EUR
RMZ792 Panel magistralny KNX 607,00 EUR
QAW740 Zadajnik pomieszczeniowy do magistrali KNX 117,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktów:

 • RMU 710B-1
 • RMU 720B-1
 • RMU 730B-1
 • RMH 760B-1
 • RMK 770-1
 • RMB 795B-1
 • RMS 705B-1
 • RMZ 780
 • RMZ 782B
 • RMZ 783B
 • RMZ 785
 • RMZ 787
 • RMZ 788
 • RMZ 789
 • RMZ 790
 • RMZ 791
 • RMZ 792
 • QAW 740

Pliki do pobrania