Synco 700

Regulatory HVAC

Regulatory HVAC do systemu standardowego z magistralą KNX

 

 

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena netto
RMU710B-1 Modułowy uniwersalny regulator 1-kanałowy: 6UI, 2AO, 2DO wycofany z produkcji
RMU720B-1 Modułowy uniwersalny regulator 2-kanałowy: 8UI, 3AO, 4DO wycofany z produkcji
RMU730B-1 Modułowy uniwersalny regulator 3-kanałowy: 8UI, 4AO, 6DO wycofany z produkcji
RMH760B-1 Regulator węzła ciepłowniczego z sygnałem sterującym 3P lub 0..10 V z
c.w.u. i maks. 3 obiegami grzewczymi. Możliwe podłączenie do maks. 4
ciepłomierzy z indywidualnym ograniczeniem mocy/przepływu w obiegach
grzewczych oraz regulacją temperatury c.w.u. na I stopniu węzła
szeregowo-równoległego. Regulator kotła, c.w.u. i maks. 3 obiegów
grzewczych. Regulator strefowy do RMK770-4. Swobodnie konfigurowalny
z 41 aplikacjami standardowymi. Współpracuje z modułami RMZ782B,
RMZ783B, RMZ787, RMZ789
wycofany z produkcji
RMK770-1 Regulator kaskady kotłów do maks. 6 kotłów z palnikami 1-stopniowymi,
2-stopniowymi, modulowanymi 3P lub 0..10 V. Swobodnie konfigurowalny
z 18 aplikacjami standardowymi do kaskad z 2 kotłami. Współpracuje z
modułami RMZ785, RMZ787, RMZ788, RMZ789
wycofany z produkcji
RMB795B-1 Centrala obiektowa do regulatorów pomieszczeniowych z komunikacją
KNX
wycofany z produkcji
RMS705B-1 Sterownik przełączająco-monitorujący wycofany z produkcji
RMZ780 Łącznik do modułów dodatkowych wycofany z produkcji
RMZ782B Moduł obiegu c.o. (do RMH760B) wycofany z produkcji
RMZ783B Moduł obiegu c.w.u. (do RMH760B) wycofany z produkcji
RMZ785 Moduł uniwersalny: 8UI (do RMU7..B, RMK770, RMB795, RMS705) wycofany z produkcji
RMZ787 Moduł uniwersalny: 4UI, 4DO (do wszystkich RM..) wycofany z produkcji
RMZ788 Moduł uniwersalny: 4UI, 2DO, 2AO (do RMU7.., RMU7..B, RMH760,
RMK770)
wycofany z produkcji
RMZ789 Moduł uniwersalny: 6UI, 4DO, 2AO (do RMK770, RMH760B) wycofany z produkcji
RMZ790 Panel operatorski do zabudowy bezpośredniej wycofany z produkcji
RMZ791 Panel operatorski do zabudowy zewnętrznej wycofany z produkcji
RMZ792 Panel magistralny KNX wycofany z produkcji
QAW740 Zadajnik pomieszczeniowy do magistrali KNX wycofany z produkcji

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktów:

 • RMU 710B-1
 • RMU 720B-1
 • RMU 730B-1
 • RMH 760B-1
 • RMK 770-1
 • RMB 795B-1
 • RMS 705B-1
 • RMZ 780
 • RMZ 782B
 • RMZ 783B
 • RMZ 785
 • RMZ 787
 • RMZ 788
 • RMZ 789
 • RMZ 790
 • RMZ 791
 • RMZ 792
 • QAW 740

Pliki do pobrania