RAR

Detektor płomienia RAR

Czujniki płomienia do sterowników palników olejowych dużej mocy.

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena netto KATALOG Cena netto ENCEFAL

RAR9

Bez kołnierza i bez obejmy, długość kabla do 100 m, zastępuje RAR7 i RAR8 527,00 PLN 363,00 PLN

RAR9(1)

Z kołnierzem zaokrąglonym i obejmą, długość kabla do 100 m, zastępuje RAR7(1) i RAR8(1)

563,00 PLN 388,00 PLN

RAR9(2)

Z kołnierzem płaskim i obejmą, długość kabla do 100 m 563,00 PLN 388,00 PLN

Kody produktu:

  • RAR 9
  • RAR 9(1)
  • RAR 9(2)