RAR

Detektor płomienia RAR

Czujniki płomienia do sterowników palników olejowych dużej mocy.

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena netto

RAR9

Bez kołnierza i bez obejmy, długość kabla do 100 m, zastępuje RAR7 i RAR8 81,00 EUR

RAR9(1)

Z kołnierzem zaokrąglonym i obejmą, długość kabla do 100 m, zastępuje RAR7(1) i RAR8(1)

86,00 EUR

RAR9(2)

Z kołnierzem płaskim i obejmą, długość kabla do 100 m 86,00 EUR

* Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

  • RAR 9
  • RAR 9(1)
  • RAR 9(2)