SQN

Siłowniki SQN

Siłowniki do przepustnic powietrza i zaworów palników olejowych lub gazowych.

Dane techniczne:

 • Zasilanie 220 V AC –15 % ... 240 V AC +10 % / 50..60 Hz ±6 %
 • Silnik rewersyjny, 2 wyłączniki krańcowe, 2 lub 3 przełączniki pomocnicze
 • Czas przebiegu podano dla 50 Hz; przy 60 Hz jest on ok. 17 % krótszy

Tabela doboru SQN1

Kod modelu Opis Cena netto
SQN13.140B9 Siłownik z silnikiem krokowym, 1 Nm (trzymanie 0,7 Nm), czas przebiegu 5 s, trzpień typu D, przekładnia metalowa 215,00 EUR
SQN13.170B9 Siłownik z silnikiem krokowym, 1 Nm (trzymanie 0,7 Nm), czas przebiegu 5 s, trzpień typu D, przekładnia z tworzywa 134,00 EUR
SQN14.140B9 Siłownik z silnikiem krokowym, 1 Nm (trzymanie 0,7 Nm), czas przebiegu 5 s, trzpień typu D, przekładnia metalowa (zamawiany po 10 szt.) 215,00 EUR
SQN14.170B9 Siłownik z silnikiem krokowym, 1 Nm (trzymanie 0,7 Nm), czas przebiegu 5 s,
trzpień typu D, przekładnia z tworzywa
134,00 EUR
Tabela doboru SQN3
Kod modelu Opis Cena netto

SQN30.102A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK. / LAL / LOK / LME7

173,00 EUR

SQN30.111A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

180,00 EUR

SQN30.121A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LGB21 / LME21

191,00 EUR

SQN30.151A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LGB22 / LGB32 / LME22 / LME32

202,00 EUR

SQN30.401A2700

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 3,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

165,00 EUR

SQN30.401A2730

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 3,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

170,00 EUR

SQN30.402A2700

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 3,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

173,00 EUR

SQN30.402A2730

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 3,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

179,00 EUR
SQN31.101A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

165,00 EUR
SQN31.111A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

180,00 EUR
SQN31.121A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LGB21 / LME21 / LOA24 / LMO24 / LMO44

191,00 EUR
SQN31.151A2700

Czas przebiegu 90 ° - 4,5 s Moment obrotowy - 1,0 Nm

Zastosowanie do: LGB22 / LGB32 / LME22 / LME32

202,00 EUR
SQN31.221A2700

Czas przebiegu 90 ° - 12 s Moment obrotowy - 1,8 Nm

Zastosowanie do: LGB21 / LME21 / LOA24 / LMO24 / LMO44

191,00 EUR
SQN31.251A2700

Czas przebiegu 90 ° - 12 s Moment obrotowy - 1,8 Nm

Zastosowanie do: LGB22 / LGB32 / LME22 / LME32

202,00 EUR
SQN31.401A2700

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 3,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

165,00 EUR
SQN31.411A2700

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 3,0 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

179,00 EUR

Tabela doboru SQN7

Kod modelu Opis Cena netto
SQN70.244A20

Czas przebiegu 90 ° - 4 s Moment obrotowy - 1,5 Nm

Zastosowanie do: LGB21 / LME21 / LOA24 / LMO24 / LMO44

134,00 EUR
SQN70.424A20

Czas przebiegu 90 ° - 12 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LGB22 / LGB32 / LME22 / LME32

128,00 EUR
SQN70.464A23

Czas przebiegu 90 ° - 12 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

103,00 EUR
SQN70.664A20

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

100,00 EUR
SQN70.664A23

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

103,00 EUR
SQN71.244A20

Czas przebiegu 90 ° - 4 s Moment obrotowy - 1,5 Nm

Zastosowanie do: LGB21 / LME21 / LOA24 / LMO24 / LMO44

134,00 EUR
SQN71.264A20

Czas przebiegu 90 ° - 4 s Moment obrotowy - 1,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

100,00 EUR
SQN71.664A20

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

100,00 EUR
SQN71.669A23

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

108,00 EUR
SQN72.2A4A20

Czas przebiegu 90 ° - 4 s Moment obrotowy - 1,5 Nm

Zastosowanie do: LME22

125,00 EUR
SQN72.4A4A20

Czas przebiegu 90 ° - 12 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LME22 (zamawiany po 16 szt.)

110,00 EUR
SQN72.2C4A20

Czas przebiegu 90 ° - 4 s Moment obrotowy - 1,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

125,00 EUR
SQN72.4C4A21

Czas przebiegu 90 ° - 12 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7 (zamawiany po 16 szt.)

106,00 EUR
SQN72.6C4A21

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 2,5 Nm

Zastosowanie do: LFL / LGK / LAL / LOK / LME7

110,00 EUR
SQN75.6K4A21

Czas przebiegu 90 ° - 30 s Moment obrotowy - 1,3 Nm

Zastosowanie do: do różnych urządzeń regulacyjnych

128,00 EUR

* Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Wyposażenie dodatkowe:

 • ASZ12.30 potencjometr 1000Ω/ 900 (tworzywo przewodzące)
 • ASZ12.33 potencjometr 1000Ω/ 1350 (tworzywo przewodzące)
 • ASZ12.703 potencjometr 1000Ω/ 900
 • ASZ12.733 potencjometr 1000Ω/ 1350 
 • ASZ12.803 potencjometr 1000Ω/ 900 (tworzywo przewodzące)
 • ASZ12.833 potencjometr 1000Ω/ 1350 (tworzywo przewodzące)
 • ASZ16.703 potencjometr 135Ω/ 900 
 • ASZ22.30 potencjometr 2 X 1000Ω/ 900 (tworzywo przewodzące)
 • ASZ22.33 potencjometr 2 X 1000Ω/ 1350 (tworzywo przewodzące)
 • ASZ22.703 potencjometr 2 X 1000Ω/ 900 
 • ASZ22.733 potencjometr 2 X 1000Ω/ 1350 
 • ASZ22.803 potencjometr 2 X 1000Ω/ 900 (tworzywo przewodzące)
 • ASZ22.833 potencjometr 2 X 1000Ω/ 1350 (tworzywo przewodzące)
 • AGA32 zestaw do zabudowy ASZ w standardowym SQN3

Kody produktu:

 • SQN 13.140B9
 • SQN 13.170B9
 • SQN 14.140B9
 • SQN 14.170B9
 • SQN 30.102A2700
 • SQN 30.111A2700
 • SQN 30.121A2700
 • SQN 30.151A2700
 • SQN 30.401A2700
 • SQN 30.401A2730
 • SQN 30.402A2700
 • SQN 30.402A2730
 • SQN 31.101A2700
 • SQN 31.111A2700
 • SQN 31.121A2700
 • SQN 31.151A2700
 • SQN 31.221A2700
 • SQN 31.251A2700
 • SQN 31.401A2700
 • SQN 31.411A2700
 • SQN 70.244A20
 • SQN 70.424A20
 • SQN 70.464A23
 • SQN 70.664A20
 • SQN 70.664A23
 • SQN 71.244A20
 • SQN 71.264A20
 • SQN 71.664A20
 • SQN 71.669A23
 • SQN 72.2A4A20
 • SQN 72.4A4A20
 • SQN 72.2C4A20
 • SQN 72.4C4A21
 • SQN 72.6C4A21
 • SQN 75.6K4A21