LGK

Sterownik LGK

Sterowniki do palników gazowych, olejowych lub gazowo-olejowych średniej i dużej wydajności, z nadzorem prądu jonizacji lub UV. 

Stosowane w palnikach nadmuchowych, 2-stopniowych lub modulowanych.

Dane techniczne:

  • Zasilanie 220 V AC –15 % ... 240 V AC +10 % / 50..60 Hz ±6 %

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena netto

LGK16.122A27

Przewietrzanie wstępne - 10 s, czas bezpieczeństwa - 2 s 569,00 EUR

LGK16.133A27

Przewietrzanie wstępne - 9 s, czas bezpieczeństwa - 3 s 420,00 EUR

LGK16.322A27

Przewietrzanie wstępne - 36 s, czas bezpieczeństwa - 2 s 420,00 EUR

LGK16.333A27

Przewietrzanie wstępne - 31,5 s, czas bezpieczeństwa - 3 s 450,00 EUR

LGK16.335A27

Przewietrzanie wstępne - 37,5 s, czas bezpieczeństwa - 2,5 s 560,00 EUR

LGK16.622A27

Przewietrzanie wstępne - 66 s, czas bezpieczeństwa - 2 s 569,00 EUR

LGK16.635A27

Przewietrzanie wstępne - 67,5 s, czas bezpieczeństwa - 2,5 s 569,00 EUR
Akcesoria dodatkowe
Kod modelu Opis Cena netto
AGM17 Podstawa montażowa (Pg11) do LGK    28,00 EUR
AGM17.1 Podstawa montażowa (M16) do LGK   23,00 EUR

 * Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

  • LGK 16.122A27
  • LGK 16.133A27
  • LGK 16.322A27
  • LGK 16.333A27
  • LGK 16.335A27
  • LGK 16.622A27
  • LGK 16.635A27

Akcesoria dodatkowe:

  • AGM 17
  • AGM 17.1