LME39

Sterownik LME39

Mikroprocesorowy sterownik do palników gazowych 1-stopniowych lub 2-stopniowych.

Dane techniczne:

 • Zasilanie 230 V AC -15 % / +10 %
 • oczekiwanie/przewietrzanie 2,5, 2,5 s /14,5 s
 • czas bezpieczeństwa 3, 5 s

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena netto

LME39.100C2

Sterownik do palników gazowych nadmuchowych 1- lub 2-stopniowych, z siłownikiem i komunikacją.

Oczekiwanie/przewietrzanie - 2,5 s, czas bezpieczeństwa - 3 s

99,00 EUR

LME39.400C2

Sterownik do palników gazowych atmosferycznych 1- lub 2-stopniowych,
z wentylatorem pomocniczym lub bez, z siłownikiem i komunikacją

Oczekiwanie/przewietrzanie - 2,5 s /14,5 s, czas bezpieczeństwa - 5 s

99,00 EUR
Akcesoria dodatkowe
Kod modelu Opis Cena netto
AGK11.6 Podstawa montażowa do LME39 / LMO39 / LMO64 7,00 EUR
AGK65 Uchwyt dławika kabla (Pg11) do AGK11 2,00 EUR
AGK65.1 Uchwyt dławika kabla (M16) do AGK11 2,00 EUR
AGK66 Uchwyt kabla do AGK11 1,00 EUR
AGK20.19 Wydłużenie przycisku Reset o 19 mm 3,00 EUR
AGK20.43 Wydłużenie przycisku Reset o 43 mm 4,00 EUR
AGK20.55 Wydłużenie przycisku Reset o 55 mm (zamawiane po 200 szt.) 4,00 EUR
AGQ3.1A27 Adapter UV do LME21 / LME22 / LME41 / LME44 / LME39 , do współpracy z czujnikiem QRA 78,00 EUR
ARC466890660 Element RC do nadzoru prądu jonizacji w sieciach bez uziemiania (do LGA / LGB / LME ) 9,00 EUR
Urządzenia diagnostyczne
Kod modelu Opis Cena netto
KF8872 Adapter serwisowy do LGB / LME , z pomiarem prądu 134,00 EUR
ACS410 Bezpłatne oprogramowanie do uruchamiania i wizualizacji LMV2 , LMV3 , LME7 , LME39 , LMO39  i LFS1  
OCI400 Interfejs optyczny do sterownika palnika podłączany do portu RS232 63,00 EUR
OCI410.20 Interfejs sterownik palnika - PC z dostępem do poziomu info/serwis, diagnoza (ACS410) 237,00 EUR
OCI410.30 Interfejs sterownik palnika - PC z dostępem do poziomu instalatora (ACS410) 441,00 EUR
OCI410.31 Interfejs do LME39 / LMO39 , wersja z możliwością parametryzacji na
poziomie OEM (ACS410)
559,00 EUR
OCI412.10 Interfejs Modbus do komunikacji sterownika palnika z systemem Modbus jak
ET200S lub S7-1200, protokół oparty na standardzie RS485
220,00 EUR
OCI460.10 Bramka komunikacyjna do sterowników palnika z dostępem do chmury ClimatixIC 132,00 EUR

 * Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

 • LME 39.100C2
 • LME 39.400C2

Akcesoria dodatkowe:

 • AGK 11.6
 • AGK 65
 • AGK 65.1
 • AGK 66
 • AGK 20.19
 • AGK 20.43
 • AGK 20.55
 • AGQ 3.1A27

Urządzenia diagnostyczne:

 • KF 8872
 • ACS 410
 • OC I400
 • OCI 410.20
 • OCI 410.30
 • OCI 410.31
 • OCI 412.10
 • OCI 460.10