Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Kod modelu Opis Cena netto

CXG3.X300

Bramka komunikacyjna do usług chmurowych Siemens (Building Operator, Cerberus Cloud).
Dwie karty sieciowe, obsluga protokołów BACnet IP oraz Modbus TCP
766,00 EUR
CXG3.X200 Bramka komunikacyjna do usług chmurowych Siemens (Building Operator, Cerberus Cloud).
Dwie karty sieciowe, obsluga protokołów BACnet IP oraz Modbus TCP
473,00 EUR

TXS1.12F10

Moduł zasilający 24 V AC / 24 V DC

139,00 EUR

TXS1.EF10

Moduł podłączeniowy magistrali międzymodułowej

40,00 EUR
TXA1.IBE Moduł rozszerzenia magistrali międzymodułowej maks. 2 x 200 m 103,00 EUR
TXI2.OPEN Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich, do 160 DP, ze zdalnym dostępem TCP/IP 308,00 EUR
TXI2-S.OPEN Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich, do 40 DP, ze zdalnym dostępem TCP/IP 200,00 EUR
TXA1.K12 Wtyki adresowe, adresy o numerach 1 - 12 + Reset 7,00 EUR
TXA1.K24 Wtyki adresowe, adresy o numerach 1 - 22 + Reset 14,00 EUR
TXA1.K-48 Wtyki adresowe, adresy o numerach 25 - 48 + Reset 14,00 EUR
TXA1.K-72 Wtyki adresowe, adresy o numerach 49 - 72 + Reset (2 szt.) 14,00 EUR
TXA1.K-96 Wtyki adresowe, adresy o numerach 73 - 96 + Reset (2 szt.) 14,00 EUR
TXA1.K-120 Wtyki adresowe, adresy o numerach 97 - 120 + Reset (2 szt.) 14,00 EUR
TXA1.5K120 Wtyki adresowe, adresy o numerach 5, 10  - 120 + Reset 14,00 EUR
TXA1.LA4 Etykiety do opisu modułów 1,00 EUR
TXA1.LH2 Pokrywa (oprawka na etykiety) 5,00 EUR
RXZ01.1 Terminator sieci LonWorks topologia dowolna 52,3 Ω 34,00 EUR
RXZ02.1 Terminator sieci LonWorks topologia magistrali 105 Ω 34,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury


Kody produktu:

 • CXG 3.X300
 • TXS 1.12F10
 • TXS 1.EF10
 • TXA 1.IBE
 • TXI 2.OPEN
 • TXI 2-S.OPEN
 • TXA 1.K12
 • TXA 1.K24
 • TXA 1.K-48
 • TXA 1.K-72
 • TXA 1.K-96
 • TXA 1.K-120
 • TXA 1.5K120
 • TXA 1.LA4
 • TXA 1.LH2
 • RXZ 01.1
 • RXZ 02.1

 

Pliki do pobrania