AKCESORIA

Wyposażenie dodatkowe

Akcesoria i wyposażenie montażowe do ciepłomierzy i wodomierzy

 

Śrubunki gwintowane

Kod modelu Opis Cena netto

Łącznik ½"

Śrubunek R½ do ciepłomierza G¾ (zestaw na jedną stronę uszczelką) 2,00 EUR

Łącznik ¾"

Śrubunek R¾ do ciepłomierza G1 (zestaw na jedną stronę z uszczelką)

3,00 EUR

Łącznik 1"

Śrubunek R1 do ciepłomierza G1¼ (zestaw na jedną stronę z uszczelką)

6,00 EUR
Łącznik 1½" Śrubunek R1½ do ciepłomierza G2 (zestaw na jedną stronę z uszczelką) 13,00 EUR

Elementy montażowe do czujników temperatury

Kod modelu Opis Cena netto
WFZ.K15 Zawór kulowy Rp½ do montażu czujnika temperatury z gwintem M10x1 11,00 EUR
FKM0024 Zawór kulowy Rp¾ do montażu czujnika temperatury z gwintem M10x1 12,00 EUR
WFZ.T16 Trójnik Rp½ do montażu czujnika temperatury z gwintem M10x1 5,00 EUR
WFZ.T19 Trójnik Rp¾ do montażu czujnika temperatury z gwintem M10x1 6,00 EUR
WZT-A12 Nypel do montażu czujnika temperatury 28/38 mm w trójniku ½” 2,00 EUR
WZT-A34 Nypel do montażu czujnika temperatury 28/38 mm w trójniku ¾” 2,00 EUR
WZT-G10 Tuleja spawana z gwintem M10x1 do montażu bezpośredniego czujników temperatury 28 i 38 mm 4,00 EUR
WZT-G12 Tuleja do wspawania, ścięta 45°, z gwintem G½ do osłon czujników temperatury 4,00 EUR
WZT-GLG Tuleja do wspawania, prosta, z gwintem G½ do osłon czujników temperatury 3,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

 • Łącznik ½"
 • Łącznik ¾"
 • Łącznik 1"
 • Łącznik 1½"
 • WFZ.K15
 • FKM0024
 • WFZ.T16
 • WFZ.T19
 • WZT-A12
 • WZT-A34
 • WZT-G10
 • WZT-G12
 • WZT-GLG