Regulatory pomieszczeniowe do instalacji VAV i CAV

Regulator bez wyświetlacza

Kod modelu Opis Cena netto
RCU50.2 24..250 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 2-rurowe, wyjście 2-stawne, przełącznik ogrzewanie / chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego (zastępuje RAB10) 95,00 EUR

Regulator z wyświetlaczem

Kod modelu Opis Cena netto
RDG400 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, instalacje ogrzewania/chłodzenia, sprężarki, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QAP1030/UFH, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i konfiguracji, do montażu w okrągłych puszkach przyłączeniowych o średnicy 60 mm lub w puszkach kwadratowych, dotykowy wyświetlacz 134,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

 

Kody produktów:

  • RCU 50.2
  • RDG 400

Pliki do pobrania