Regulatory pomieszczeniowe z komunikacją

Instalacje ogrzewania / chłodzenia, klimakonwektory, sprężarki, VAV

 

Regulatory pomieszczeniowe z komunikacją

Kod modelu Opis Cena netto
RDD810KN Regulator pomieszczeniowy z ekranem dotykowym do zastosowań  grzewczych. Wyjście 2-stawne, 2 wejścia multifunkcyjne. Komunikacja KNX 126,00 EUR
RDF880KN Regulator pomieszczeniowy z ekranem dotykowym do ogrzewania podłogowego z interfejsem dla jednostek VRF (temperatura zadana, tryb pracy, bieg wentylatora), wyjście 2-stawne, 2 wejścia multifunkcyjne. Komunikacja KNX 138,00 EUR
RDF302 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, wyjścia sterujące do wyboru 2- stawne (maks. 2) lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie tryb pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w kwadratowych puszkach przyłączeniowych standard UK BOX (zamawiana zewnętrznie), komunikacja Modbus 127,00 EUR
RDF302/VB Jak RDF302 - kolor czarny 127,00 EUR
RDF302.B Jak RDF302 - bez wejść uniwersalnych X1 i X2 96,00 EUR
RDG200KN Regulator pomieszczeniowy do klimakonwektorów 2- lub 4- rurowych, instalacje ogrzewania/chłodzenia, wbudowany czujnik temperatury i  wilgotności, wyjścia sterujące 2-stawne, 3-stawne, PWM, wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3- biegowego lub DC 0-10 V. Zasilanie 230 V AC lub 24 V AC, 3 multifunkcyjne wejścia, funkcja zielonego listka. Komunikacja KNX. 185,00 EUR
RDG260KN Regulator pomieszczeniowy do klimakonwektorów 2- lub 4- rurowych, instalacje ogrzewania/chłodzenia, wbudowany czujnik temperatury i wilgotności, wyjścia sterujące 2-stawne lub 0-10 V, wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3- biegowego lub DC 0-10 V. Zasilanie 24 V AC/DC, 3 multifunkcyjne wejścia, funkcja zielonego listka. Komunikacja KNX. 185,00 EUR
RDG405KN 24 V AC, 5..40 °C, instalacje VAV, 1 wyjście sterujące 0…10 V DC i 1 wyjście do wyboru 2-stawne lub PWM lub 3-stawne, ograniczenie min. i maks. przepływu powietrza, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 3 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..),
wybierane parametry instalacji i regulacji, komunikacja KNX
192,00 EUR
RDF600KN 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm, komunikacja KNX 154,00 EUR
RDF600KN/VB Jak RDF600KN - kolor czarny 154,00 EUR
RDF600KN/S 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm, przyciski do sterowania oświetleniem i żaluzjami poprzez KNX 155,00 EUR
RDF660MB 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, 2 wyjścia 2-stawne lub 1 wyjście 3-stawne, automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie, automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem z silnikiem komutowanym elektronicznie ECM (0..10 V), wejście dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm, komunikacja Modbus 149,00 EUR
RDF800KN 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, instalacje ogrzewania/chłodzenia, sprężarki, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QAP1030/UFH, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i konfiguracji, do montażu w okrągłych puszkach przyłączeniowych o średnicy 60 mm lub w puszkach kwadratowych, dotykowy wyświetlacz, komunikacja KNX 170,00 EUR
RDF800KN/VB Jak RDF800KN - kolor czarny 170,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktów:

 • RDD 810KN
 • RDF 880KN
 • RDF 302
 • RDF 302/VB
 • RDF 302.B
 • RDG 200KN
 • RDG 260KN
 • RDG 405KN
 • RDF 600KN
 • RDF 600KN/VB
 • RDF 600KN/S
 • RDF 660MB/MM
 • RDF 800KN
 • RDF 800KN/VB
 

Pliki do pobrania