Instalacje ogrzewania i chłodzenia z wentylatorem

Klimakonwektory, grzejniki kanałowe, nagrzewnice z wentylatorem / sprężarka -  splity, pompy ciepła

 

Termostaty bez wyświetlacza

Kod modelu Opis Cena netto
RAB11 24..250 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 2-rurowe, wyjście 2-stawne, przełącznik ogrzewanie / chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego (zastępuje RAB10) 32,00 EUR
RAB11.1 24..250 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 2-rurowe, wyjście 2-stawne, przełącznik ogrzewanie / wentylacja / chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego (zastępuje RAB10.1) 39,00 EUR
RAB21 24..250 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 2-rurowe, 2 wyjścia 2-stawne, automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego (zastępuje RAB20) 34,00 EUR
RAB31 24..250 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 4-rurowe, 2 wyjścia 2-stawne, przełącznik, ogrzewanie / chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego (zastępuje RAB30) 37,00 EUR
RAB31.1 24..250 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 4-rurowe, 2 wyjścia 2-stawne, przełącznik ogrzewanie / wentylacja / chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego (zastępuje RAB30.1) 41,00 EUR
RAB91 Przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego, maks. 250 V AC, 6 (2,5) A (zastępuje RAB90) 16,00 EUR
RCC10 230 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 2-rurowe, wyjście 2-stawne, ogrzewanie lub chłodzenie, 3 tryby pracy, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego, wejście dla czujnika QAA32 lub QAH11.1, zewnętrzne przełączanie trybu pracy

75,00 EUR

RCC20 230 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 2-rurowe, nagrzewnica elektryczna, wyjście 2-stawne, ogrzewanie lub chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego, wejście dla czujnika QAA32 lub QAH11.1, zewnętrzne przełączanie trybu pracy 81,00 EUR
RCC30 230 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 4-rurowe, wyjście 2-stawne, ogrzewanie i chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego, wejście dla czujnika QAA32 lub QAH11.1, zewnętrzne przełączanie trybu pracy 81,00 EUR

Termostaty z wyświetlaczem

Kod modelu Opis Cena netto
RDF110 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2-rurowe i sprężarki, wyjście 2-stawne, automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem 3-biegowym, wejście dla czujnika QAA32 lub QAH11.1, zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji wycofany z produkcji
RDF110.2 Regulator j.w. z ręcznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie wycofany z produkcji
RDF600 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, 2 wyjścia 2- tawne lub 1 wyjście 3-stawne, automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem 3-biegowym, wejście dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm 106,00 EUR
RDG100 230 V AC, 5..40°C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, instalacje ogrzewania / chłodzenia, wyjścia 2-stawne (maks. 3), PWM (maks. 2) i 3-stawne (maks. 2), automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem 1- lub 3-biegowym, automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, wejście dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji 122,00 EUR
RDG110 230 V AC, 5..40°C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki pomp ciepła, instalacje ogrzewania / chłodzenia, 2 wyjścia 2-stawne, automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem 1- lub 3-biegowym,
automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, wejście dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji
107,00 EUR
RDF800 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, instalacje ogrzewania/chłodzenia, sprężarki, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QAP1030/UFH, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i konfiguracji, do montażu w okrągłych puszkach przyłączeniowych o średnicy 60 mm lub w puszkach kwadratowych, dotykowy wyświetlacz 120,00 EUR

Regulatory z programowaniem czasowym

Kod modelu Opis Cena netto
RDF600T 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, 2 wyjścia 2- stawne lub 1 wyjście 3-stawne, program tygodniowy, automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie, automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem 3-biegowym, wejście dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, możliwość sterowania zdalnego z pilota na podczerwień, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm 119,00 EUR
RDF660T 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, 2 wyjścia 2-stawne lub 1 wyjście 3-stawne, program tygodniowy, automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie, automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem z silnikiem komutowanym elektronicznie ECM (0..10 V), wejście dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, możliwość sterowania zdalnego z pilota na podczerwień, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm 126,00 EUR
RDG100T Jak regulator RDG100, dodatkowo z programem tygodniowym 140,00 EUR
RDG160T 24 V AC/DC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, instalacje ogrzewania/chłodzenia, 2 wyjścia 0..10 V lub 2-stawne, automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem z silnikiem komutowanym elektronicznie ECM (0..10 V) lub 1/3-biegowym, automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie, wejście dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, konfigurowalne wyjście przekaźnikowe, wybierane parametry instalacji i regulacji, tygodniowy program czasowy (zastępuje RDG140 i RDG160) 148,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktów:

 • RAB 11
 • RAB 11.1
 • RAB 21
 • RAB 31
 • RAB 31.1
 • RAB 91
 • RCC 10
 • RCC 20
 • RCC 30
 • RDF 110
 • RDF 110.2
 • RDF 600
 • RDG 100
 • RDG 110
 • RDF 800
 • RDF 600T
 • RDF 660T
 • RDG 100T
 • RDG 160T
 

Pliki do pobrania